Follow Us

 • บริการ

  รายละเอียด

  ตรวจโลหะหนักในผลิตภัณฑ์

  ปรอท, ตะกั่ว, สารหนู, แคชเมี่ยม

  ตรวจสเตอรอยด์ในผลิตภัณฑ์

  • - Betamethasone
  • - Betamethasone17 - Valerate
  • - Dexamethasone
  • - ClobetasolPropionate
  • - Hydrocortisone
  • - Prednisolone
  • - TriamcinoloneAcetonide

  ตรวจสารห้ามใช้ในผลิตภัณฑ์

  Hydrocortisone, ปรอท, Retinoic acid

  ตรวจสารตามประกาศกระทรวงในผลิตภัณฑ์

  สารตามประกาศกระทรวง


ติดต่อเรา


บริการของเรา


ข่าวประชาสัมพันธ์


โปรโมชั่น


สินค้าของเรา

 • สถิติเว็บไซต์
 • ผู้ใช้งานวันนี้ : 116
 • ผู้ใช้งานทั้งหมด : 247,109