Follow Us

 • องค์การอาหารและยา

  บริการ

  รายละเอียด

  ยื่นเอกสารผู้ว่าจ้างผลิต

  แสดงเอกสารหลักฐานการว่าจ้างผลิตภัณฑ์

  เอกสารมอบอำนาจ
  (กรณีผลิตแบบแบ่งบรรจุ)

  มอบอำนาจให้สามารถเข้าระบบจดแจ้งในนามผู้มอบอำนาจได้

  จดแจ้งเครื่องสำอาง

  ขอเลขที่จด

  ต่ออายุใบจดแจ้งเครื่องสำอาง

  ต่ออายุใบจดแจ้งทุกๆ 3 ปี

  Certificate ต่างๆ

  • - CERTIFICATE OF FREE SALE (CFS)
  • - CERTIFICATE OF FREE DALE (CFS)
  • - CERTIFICATE OF PRODUCT ORIGIN (CPO)
  • - CERTIFICATE OF MANUFACTURER (COM)
  • - CERTIFICATE OF FREE SALE (CFS) แบบแบ่งบรรจุ
  • - CERTIFICATE OF FREE SALE (CFS) รับรองสูตร
  • - CERTIFICATE OF FREE SALE (CFS) ส่งออกจีน
 • ระยะเวลาการขอเอกสารจากทาง อย.  ค่าบริการการจดแจ้ง อย.

ติดต่อเรา


บริการของเรา


ข่าวประชาสัมพันธ์


โปรโมชั่น


สินค้าของเรา

 • สถิติเว็บไซต์
 • ผู้ใช้งานวันนี้ : 2
 • ผู้ใช้งานทั้งหมด : 247,112