Follow Us

  • เรามีนักวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
  • จากมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศไทยจำนวนมาก
  • และมีผลการวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงหลายฉบับ
  • อีกทั้งยังสรรหาสารสกัดที่มีนวัตกรรมจากทั่วโลกเพื่อสร้างสรรค์เครื่องสำอางที่มีคุณภาพ
  •   
  • ระยะเวลาการพัฒนาสูตร  อัตราค่าบริการพัฒนาสูตร

ติดต่อเรา


บริการของเรา


ข่าวประชาสัมพันธ์


โปรโมชั่น


สินค้าของเรา

  • สถิติเว็บไซต์
  • ผู้ใช้งานวันนี้ : 2
  • ผู้ใช้งานทั้งหมด : 247,112