Facebook : MYR      Youtube : MYR      Instagram : MYR      LINE : @myrcosmetics

Anti-Oxidant Set InvestmentAnti-Oxidant Set Investmentสินค้าพร้อมขาย 50 set (ตามที่ลูกค้าสั่งซื้อ)
สินค้าแถมพิเศษ 50 ชิ้น ขนาด 15 g/ml. (ตามที่บริษัทกำหนด)
สินค้าแถมเพิ่ม 50 ชิ้น ขนาด 50 g/ml. (ตามที่บริษัทกำหนด)
รวมสินค้าได้รับ 300 ชิ้น


**ฟรี**
ค่าออกแบบโลโก้ ค่าออกแบบผลิตภัณฑ์
ค่าจดแจ้ง อย. 6 รายการ
ค่าบรรจุภัณฑ์และกล่องสำหรับสินค้าที่สั่ง
ค่าบรรจุภัณฑ์สำหรับสินค้าที่แถม
ค่าสติกเกอร์
ค่าแรงงานในการดำเนินงานทั้งหมด