Facebook : MYR      Youtube : MYR      Instagram : MYR      LINE : @myrcosmetics

CSR ครั้งที่ 9 งานทิ้งกระจาด ศาลเจ้าปุงเถ่ากง


MYR CSR

CSR ครั้งที่17

จากภูผาตากสู่ธาราสัตหีบ


CSR ครั้งที่16

รักษ์น้องหมา น้องแมว


CSR ครั้งที่15

ฟังธรรมลานบุญ กวาดขยะลานวัด


CSR ครั้งที่14

โบว์ลิ่งการกุศล


CSR ครั้งที่13

ธารน้ำใจสู้ภัยหนาว


CSR ครั้งที่12

ค่ายเจี๊ยวแจ๊วแว่วหวานเบิกบานสู่บางเบิด


CSR ครั้งที่11

ต่อเติมปรับปรุงห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลบ้านธิ


CSR ครั้งที่10

กฐินสามัคคี


CSR ครั้งที่9

งานเทกระจาดศาลเจ้าปุงเถ่ากง


CSR ครั้งที่8

ไกลแค่ไหน ก็ใกล้ใจ


CSR ครั้งที่7

หนึ่งคนให้...หลายคนรับ


CSR ครั้งที่6

ศพยากไร้...ไม่ไร้ญาติ


CSR ครั้งที่5

สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต


CSR ครั้งที่4

บริจาคสิ่งของ สถานสงเคราะห์คนชรา บ้านวาสนะเวศน์


CSR ครั้งที่3

บริจาคสิ่งของ
ช่วยเหลือน้องหมา
และแมว


CSR ครั้งที่2

บริจาคสิ่งของ
ให้เด็กที่บ้านราชวิถี


CSR ครั้งที่1

ไหว้พระเก้าวัดที่ อยุธยา


MYR CSR No. 9 : งานทิ้งกระจาด ศาลเจ้าปุงเถ่ากง

          บริษัท M.Y.R. Cosmetics Solution จำกัด ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพงานทิ้งกระจาดประจำปี 2556 ที่จัดขึ้นโดยศาลเจ้าปุงเถ่ากง ศาลเจ้าที่เก่าแก่ที่สุดของเมืองเชียงใหม่ โดยในงานจะมีการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษและทำทานแก่ผู้ยากไร้

งานทิ้งกระจาด เป็นงานบุญที่ยิ่งใหญ่ที่ปฏิบัติสืบทอดมาตั้งแต่สมัยพุทธกาล ด้วยการจัดซื้อสิ่งของที่ให้ทานจะเป็นเครื่องอุปโภคบริโภค เครื่องเซ่นไหว้ เช่น ข้าวสาร อาหารแห้ง และของใช้เบ็ดเตล็ดมากราบไหว้ เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพชนที่ล่วงลับไปแล้ว ชาวจีนถือว่าเดือน 7 ของจีนเป็นเดือนปล่อยผีจากนรกให้ขึ้นมารับแบ่งส่วนบุญบนโลกมนุษย์ วิญญาณทั้งหลายที่ออกมาคอยรับแบ่งส่วนบุญนั้น ต้องกลับภายในกำหนด 1 เดือน ในระหว่างหนึ่งเดือนนี้ จะมียมทูต เจ้าแห่งผีชื่อว่า "ไต่สื่อเอี๊ย" ออกมาคอยกำกับดูแลความประพฤติของบรรดาวิญญาณ ผีเร่ร่อนทั้งหลายที่ออกมาขอส่วนบุญในโลกมนุษย์ ซึ่งจะเห็นมีสัญลักษณ์รูปยมทูตทำด้วยกระดาษโครงร่างสานด้วยไม้ไผ่ หน้าตาน่ากลัวอยู่ในพิธีไหว้เจ้าด้วย งานทิ้งกระจาดจึงถือว่าเป็นการทำบุญ 2 มิติ คือ เพื่อเป็นการทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้วิญญาณบรรพบุรุษ และวิญญาณไร้ญาติทั้งหลาย และเพื่อเป็นการบริจาคทานหรือทิ้งกระจาดให้กับคนยากจน จึงเป็นเทศกาลที่ครบถ้วนทั้ง "การทำบุญและการให้ทาน"

สำหรับประชาชนที่ประสงค์จะร่วมบริจาคตามจิตศรัทธาได้ที่ ศาลเจ้าปุงเถ่ากงเชียงใหม่ เลขที่ 64-66 ถนนไปรษณีย์ ต.ช้างม่อย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร.0-5323-2896


< กลับสู่หน้า Home กลับสู่ด้านบน ^