Facebook : MYR      Youtube : MYR      Instagram : MYR      LINE : @myrcosmetics

CSR ครั้งที่ 8 ไกลแค่ไหน ก็ใกล้ใจ


MYR CSR

CSR ครั้งที่17

จากภูผาตากสู่ธาราสัตหีบ


CSR ครั้งที่16

รักษ์น้องหมา น้องแมว


CSR ครั้งที่15

ฟังธรรมลานบุญ กวาดขยะลานวัด


CSR ครั้งที่14

โบว์ลิ่งการกุศล


CSR ครั้งที่13

ธารน้ำใจสู้ภัยหนาว


CSR ครั้งที่12

ค่ายเจี๊ยวแจ๊วแว่วหวานเบิกบานสู่บางเบิด


CSR ครั้งที่11

ต่อเติมปรับปรุงห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลบ้านธิ


CSR ครั้งที่10

กฐินสามัคคี


CSR ครั้งที่9

งานเทกระจาดศาลเจ้าปุงเถ่ากง


CSR ครั้งที่8

ไกลแค่ไหน ก็ใกล้ใจ


CSR ครั้งที่7

หนึ่งคนให้...หลายคนรับ


CSR ครั้งที่6

ศพยากไร้...ไม่ไร้ญาติ


CSR ครั้งที่5

สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต


CSR ครั้งที่4

บริจาคสิ่งของ สถานสงเคราะห์คนชรา บ้านวาสนะเวศน์


CSR ครั้งที่3

บริจาคสิ่งของ
ช่วยเหลือน้องหมา
และแมว


CSR ครั้งที่2

บริจาคสิ่งของ
ให้เด็กที่บ้านราชวิถี


CSR ครั้งที่1

ไหว้พระเก้าวัดที่ อยุธยา


MYR CSR No.8 : ไกลแค่ไหน ก็ใกล้ใจ

          เพราะการให้ไม่หวั่นแม้ระยะทาง โครงการ CSR ครั้งนี้จึงได้เกิดขึ้น....

          ด้วยวัตถุประสงค์หลักขององค์กร ที่ต้องการตอบแทนสังคมและเป็นส่วนหนึ่งที่จะขับเคลื่อนให้สังคมก้าวไปข้างหน้า โครงการ CSR ครั้งที่ 8 จึงมุ่งเน้นไปที่กลุ่มบุคคล 3 กลุ่มด้วยกัน กลุ่มแรก พระสงฆ์และสามเณร กำลังหลักของการเผยแพร่ศาสนาและอบรมสั่งสอนให้สังคมอยู่ในศีลธรรมอันดีงาม กลุ่มที่สอง โรงพยาบาล กำลังหลักของการดูแลรักษาความสุข สุขภาพของชุมชน กลุ่มที่สาม เด็กพิการทางสายตา กำลังหลักของสังคมในอนาคตและหนึ่งในผู้ด้อยโอกาสทางสังคม

          จากปณิธานอันมุ่งมั่นของผู้บริหารที่มุ่งเน้นให้ความช่วยเหลือแก่องค์กรหรือกลุ่มบุคคลที่ต้องการความช่วยเหลือและมีความจำเป็นเร่งด่วน กลั่นกรองออกมาเป็นกลุ่มพระสงฆ์และสามเณรวัดเจดีย์หลวง จังหวัดเชียงใหม่ โรงพยาบาลบ้านธิ จังหวัดลำพูน และโรงเรียนสอนคนตาบอด จังหวัดเชียงใหม่ หวังเป็นอย่างยิ่งกว่า แรงใจอันน้อยนิด จะนำไปสู่พลังอันยิ่งใหญ่ได้ต่อไป... แล้วพบกันใหม่กับโครงการ CSR ครั้งที่ 9


< กลับสู่หน้า Home กลับสู่ด้านบน ^