Facebook : MYR      Youtube : MYR      Instagram : MYR      LINE : @myrcosmetics

CSR ครั้งที่ 7 หนึ่งคนให้ หลายคนรับ


MYR CSR

CSR ครั้งที่17

จากภูผาตากสู่ธาราสัตหีบ


CSR ครั้งที่16

รักษ์น้องหมา น้องแมว


CSR ครั้งที่15

ฟังธรรมลานบุญ กวาดขยะลานวัด


CSR ครั้งที่14

โบว์ลิ่งการกุศล


CSR ครั้งที่13

ธารน้ำใจสู้ภัยหนาว


CSR ครั้งที่12

ค่ายเจี๊ยวแจ๊วแว่วหวานเบิกบานสู่บางเบิด


CSR ครั้งที่11

ต่อเติมปรับปรุงห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลบ้านธิ


CSR ครั้งที่10

กฐินสามัคคี


CSR ครั้งที่9

งานเทกระจาดศาลเจ้าปุงเถ่ากง


CSR ครั้งที่8

ไกลแค่ไหน ก็ใกล้ใจ


CSR ครั้งที่7

หนึ่งคนให้...หลายคนรับ


CSR ครั้งที่6

ศพยากไร้...ไม่ไร้ญาติ


CSR ครั้งที่5

สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต


CSR ครั้งที่4

บริจาคสิ่งของ สถานสงเคราะห์คนชรา บ้านวาสนะเวศน์


CSR ครั้งที่3

บริจาคสิ่งของ
ช่วยเหลือน้องหมา
และแมว


CSR ครั้งที่2

บริจาคสิ่งของ
ให้เด็กที่บ้านราชวิถี


CSR ครั้งที่1

ไหว้พระเก้าวัดที่ อยุธยา


วันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2556

          CSR ครั้งที่ 7 กับโครงการ "หนึ่งคนให้..หลายคนรับ" ในส่วนแรกของโครงการ วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2556 ทางคณะผู้บริหารและตัวแทนบริษัท M.Y.R. Cosmetics Solution จำกัด เข้าพบกับตัวแทนจากมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเข้ามอบเครื่องตรวจวัดคลื่นหัวใจไฟฟ้า และเช็คเงินสดมูลค่า 73,540 บาท ที่รวบรวมมาจากรายได้ส่วนหนึ่งของบริษัทและกลุ่มผู้มีน้ำใจ ร่วมทำบุญด้วยกัน บริจาคเพื่อเป็นทุนทรัพย์ในการจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ให้กับทางโรงพยาบาล

หลังจากนั้น ร่วมถวายภัตตาหารเพล แก่พระภิกษุสงฆ์ที่อาพาธอยู่ในโรงพยาบาล พร้อมรับพรอันเป็นมงคลที่ได้ร่วมกันทำบุญครั้งใหญ่ในวันนี้ ทางบริษัทขอขอบพระคุณลูกค้าของบริษัททุกท่าน ผู้มีจิตเมตตาที่ร่วมกันบริจาคทุนทรัพย์ทุกท่าน บริษัทจะจัดกิจกรรมดีๆ แบบนี้ขึ้นมาเรื่อยๆ เพื่อให้ตรงกับนโยบายของบริษัทที่ว่า... ทำดี ได้ดี ต้องแบ่งปัน กับ M.Y.R. CSR ....CSR No.7 หนึ่งคนให้...หลายคนรับ Part2

          CSR ครั้งที่ 7 กับโครงการ "หนึ่งคนให้..หลายคนรับ" ในส่วนที่ 2 ของโครงการ บริษัทเป็นเจ้าภาพเลี้ยงภัตตาหารเพลสามเณรทุกรูปในวัดเจดีย์หลวง จังหวัดเชียงใหม่ รวมแล้วทั้งหมดกว่า 200 รูป ซึ่งตามปกติแล้วหากไม่มีเจ้าภาพมาจัดเลี้ยง ทางวัดจะมีงบอาหารกลางวันเพียง 2,500 บาทหรือคืออาหารเพียงอย่างเดียวในหนึ่งมื้อ

ทางผู้บริหารได้เล็งเห็นถึงจุดนี้ จึงได้เลือกสร้างกุศลร่วมกัน แบ่งปันรายได้ส่วนหนึ่ง จัดเลี้ยงภัตตาหารเพลแก่สามเณรที่มาศึกษาธรรมะ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และนับเป็นทานอันยิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่ง

< กลับสู่หน้า Home กลับสู่ด้านบน ^