Facebook : MYR      Youtube : MYR      Instagram : MYR      LINE : @myrcosmetics

CSR ครั้งที่ 13 ธารน้ำใจสู้ภัยหนาว


MYR CSR

CSR ครั้งที่17

จากภูผาตากสู่ธาราสัตหีบ


CSR ครั้งที่16

รักษ์น้องหมา น้องแมว


CSR ครั้งที่15

ฟังธรรมลานบุญ กวาดขยะลานวัด


CSR ครั้งที่14

โบว์ลิ่งการกุศล


CSR ครั้งที่13

ธารน้ำใจสู้ภัยหนาว


CSR ครั้งที่12

ค่ายเจี๊ยวแจ๊วแว่วหวานเบิกบานสู่บางเบิด


CSR ครั้งที่11

ต่อเติมปรับปรุงห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลบ้านธิ


CSR ครั้งที่10

กฐินสามัคคี


CSR ครั้งที่9

งานเทกระจาดศาลเจ้าปุงเถ่ากง


CSR ครั้งที่8

ไกลแค่ไหน ก็ใกล้ใจ


CSR ครั้งที่7

หนึ่งคนให้...หลายคนรับ


CSR ครั้งที่6

ศพยากไร้...ไม่ไร้ญาติ


CSR ครั้งที่5

สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต


CSR ครั้งที่4

บริจาคสิ่งของ สถานสงเคราะห์คนชรา บ้านวาสนะเวศน์


CSR ครั้งที่3

บริจาคสิ่งของ
ช่วยเหลือน้องหมา
และแมว


CSR ครั้งที่2

บริจาคสิ่งของ
ให้เด็กที่บ้านราชวิถี


CSR ครั้งที่1

ไหว้พระเก้าวัดที่ อยุธยา
M.Y.R. CSR No. 13 : ธารน้ำใจสู้ภัยหนาว

          บริษัท เอ็ม.วาย.อาร์ คอสเมติคส์ โซลูชั่น จำกัด ร่วมกับ ร่วมด้วยช่วยกัน ฐานคลองหลวงเมืองใหม่ จัดทำโครงการ CSR No.13 ธารน้ำใจสู้ภัยหนาว ที่โรงเรียนธรรมนูญกองช่างวิทยา จ.เพชรบูรณ์ โดยมีการมอบทุนการศึกษา อุปกรณ์การเรียน พร้อมกับสิ่งของต่างๆ มากๆมาย< กลับสู่หน้า Home กลับสู่ด้านบน ^