Facebook : MYR      Youtube : MYR      Instagram : MYR      LINE : @myrcosmetics

CSR ครั้งที่ 11 ต่อเติมปรับปรุงห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลบ้านธิ


MYR CSR

CSR ครั้งที่17

จากภูผาตากสู่ธาราสัตหีบ


CSR ครั้งที่16

รักษ์น้องหมา น้องแมว


CSR ครั้งที่15

ฟังธรรมลานบุญ กวาดขยะลานวัด


CSR ครั้งที่14

โบว์ลิ่งการกุศล


CSR ครั้งที่13

ธารน้ำใจสู้ภัยหนาว


CSR ครั้งที่12

ค่ายเจี๊ยวแจ๊วแว่วหวานเบิกบานสู่บางเบิด


CSR ครั้งที่11

ต่อเติมปรับปรุงห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลบ้านธิ


CSR ครั้งที่10

กฐินสามัคคี


CSR ครั้งที่9

งานเทกระจาดศาลเจ้าปุงเถ่ากง


CSR ครั้งที่8

ไกลแค่ไหน ก็ใกล้ใจ


CSR ครั้งที่7

หนึ่งคนให้...หลายคนรับ


CSR ครั้งที่6

ศพยากไร้...ไม่ไร้ญาติ


CSR ครั้งที่5

สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต


CSR ครั้งที่4

บริจาคสิ่งของ สถานสงเคราะห์คนชรา บ้านวาสนะเวศน์


CSR ครั้งที่3

บริจาคสิ่งของ
ช่วยเหลือน้องหมา
และแมว


CSR ครั้งที่2

บริจาคสิ่งของ
ให้เด็กที่บ้านราชวิถี


CSR ครั้งที่1

ไหว้พระเก้าวัดที่ อยุธยาCSR ครั้งที่ 11 : ต่อเติมปรับปรุงห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลบ้านธิ

          สืบเนื่องจากโครงการ CSR ครั้งที่ 8 "ไกลแค่ไหน ก็ใกล้ใจ" ที่ทางบริษัทฯ มีโอกาสได้ร่วมบริจาคเครื่องมือแพทย์และเงินสนับสนุนให้กับโรงพยาบาลบ้านธิ จังหวัดลำพูน พบว่าทางโรงพยาบาลยังมีความขาดแคลนเรื่องสาธารณูปโภคอีกมากมาย โดยเฉพาะห้องผู้ป่วยฉุกเฉินที่ยังคงขาดผนังและประตูเพื่อกั้นผู้ป่วยให้เป็นสัดส่วนและปลอดภัย คุณกฤษณ์ แจ้งจรัส กรรมการผู้จัดการบริษัทเอ็ม.วาย.อาร์. คอสเมติคส์โซลูชั่น จำกัด จึงมีความประสงค์ที่จะรวบรวมเงินรายได้ส่วนหนึ่งจากลูกค้าผู้มีอุปการะคุณทุกท่าน เป็นเงินทุนในการต่อเติม ปรับปรุง ห้องผู้ป่วยฉุกเฉินให้สมบูรณ์ โดยใช้เวลาในการออกแบบ ก่อสร้าง ตกแต่งเป็นเวลากว่า 5 เดือน ใช้งบประมาณไปทั้งหมดประมาณ 100,000 บาท

เพื่อตอบสนองต่อนโยบายของบริษัทฯ ที่ว่า "ทำดี ได้ดี ต้องแบ่งปัน" บริษัทฯ ขอสัญญาว่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะตอบแทนสังคม และเป็นตัวอย่างที่ดีแบบนี้ต่อไป

แล้วพบกับโครงการ CSR ครั้งต่อไปของบริษัทฯ เร็วๆนี้...
< กลับสู่หน้า Home กลับสู่ด้านบน ^